wtorek, 29 kwietnia 2014

Radość z kwiatów - to resztki raju w nas...

"Od kwiatu żąda się zapachu, od człowieka uprzejmości"..."Woń jest konaniem kwiatów"...."Wiatr jest miłosną pocztą kwiatów"... 
"Wierzę, że są kwiaty, które się rodzą z spojrzeń ludzkich oczu"...
"Trzy rzeczy pozostały z raju: gwiazdy, kwiaty i oczy dziecka"..."Im bardziej wyszukany i delikatny jest kwiat radości, tym czulsza powinna być ręka, która go zrywa"..."Jeśli ktoś kocha kwiat, który jest jedyny na milionach i milionach planet, to mu wystarcza do szczęścia patrzenie na gwiazdy i mówi sobie "Gdzieś tam jest mój kwiat"..."Są ludzie pozbawieni poczucia czasu. Chcą zrywać kwiaty, które się jeszcze nie stały kwiatami: i wtedy okazuje się, że nie ma kwiatów"..."Ciężko było przestać wierzyć, że kwiat może być piękny bez celu, ciężko przyjąć, że można tańczyć w ciemnościach"..."Korzeń jest jeden, choć liści tysiące. Przez cały zakłamany młodości dzień kąpałem swoje kwiaty, swoje liście w słońcu, teraz się mogę w prawdy usunąć cień"...  Gwiazdy są piękne, ponieważ na jednej z nich istnieje kwiat, którego nie widać.


środa, 9 kwietnia 2014

Po owocach ich poznacie ...


Z niektóry­mi de­cyz­ja­mi jest jak z owo­cami, doj­rze­wają w nas do cza­su zbiorów ... czasami jed­nak po­zos­ta­je tęskno­ta za zer­wa­nym owocem. 

Między wzniesioną dłonią a owo­cem drzew

Śpi szczęście, co najsłod­sze dreszcze da­je łonu [...]
By zap­ragnąć przy­jaźni nie pot­rze­bujesz wiele cza­su, lecz sa­ma przy­jaźń jest owo­cem, który doj­rze­wa powoli.